بخش آموزش

شرح وظایف و فعالیتها

بخش  آموزش کتابخانه مرکزی همزمان با افتتاح ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در سال ۱۳۷۸ در طبقه اول ایجاد گردید. هدف این بخش برگزاری، انجام هماهنگی، ارزشیابی و نیازسنجی کارگاه های آموزشی برای اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه است.
بخش آموزش با دارا بودن 20 رایانه درسایت، امکان جستجو و دانلود مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین موجود را برای کاربران دانشگاه فراهم کرده است و زیر نظر یک نیروی متخصص و باتجربه اداره می‌شود. این بخش همچنین با راهنمایی و آموزش کاربران در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در رشته های مختلف علمی خدمات شایان توجهی به کاربران دانشگاه ارائه می‌دهد.

فعالیت ها

کارگاه‌های آموزشی:

1- هماهنگی و نامه نگاری جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

2-تماس تلفنی با معاونین پژوهشی و مدیرگروه‌های دانشکده‌ها به منظور دعوت مدرسین خبره جهت ارائه مباحث آموزشی و هماهنگی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی

3-جلسه حضوری با اساتید برخی گروه‌ها جهت تأیید موضوع‌ها و عناوین کارگاه‌های آموزشی

4-برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و کارکنان

5- تهیه و تدوین فرم‌های نظرسنجی کارگاه‌های آموزشی و گردآوری و ارائه هفتگی به مدیریت

6- مراقبت در نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی و سنجش و ارزیابی کارگاه‌های برگزار شده از طریق فرم‌های نظرسنجی

7-تهیه و تدوین جدول زمان‌بندی شده جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

8-قرار دادن اطلاعات کارگاه‌های آموزشی بر روی کانال و پرتال کتابخانه مرکزی

9- ارائه اطلاعات کارگاه‌های آموزشی به دبیرخانه جهت ارسال به معاونت پژوهشی و تأیید آن‌ها

10- صدور گواهی‌های تدریس و شرکت پایان دوره های آموزش اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و کارکنان بر طبق ضوابط و مقررات جاری

11- اطلاع رسانی در مورد سرفصل‌های کارگاه‌های مذکور و نتیجه گیری از کارگاه‌ها به شکل سؤال و کاربردی

12- روزآمد نمودن هرروزه الویت‌های پژوهشی

13- بررسی و شناسایی الویت‌های پژوهشی و کارگاه‌های مد نظر برای (اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) و ارائه عناوین کارگاه‌های مورد نیاز به صورت هر دو هفته یکبار و ارائه گزارش به مدیریت

14- نظارت بر امور بخش کارگاه‌های آموزشی

15- برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هریک از کارکنان در سطح دانشگاه

16- شناسایی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی از طریق فرم‌های ارزیابی و ارائه گزارش هفتگی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای ارائه نتیجه ارزیابی‌ها

17- نظارت بر تشکیل پرونده‌های مربوط به دوره‌های آموزشی کارکنان و به روز نگهداشتن آن‌ها

اطلاع رسانی:

1) آموزش و راهنمایی کاربران در نحوه استفاده و بازیابی از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و جستجو در اینترنت

2) نظارت بر سیستم‌های بخش اطلاع رسانی وگزارش وجود نقص فنی سخت افزاری یا نرم افزاری در آن‌ها

3) بررسی مداوم اینترنت جهت اطمینان از اتصال و در صورت قطع بودن، پیگیری رفع مشکل آن

4) راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنان

5) نظارت بر امور بخش اطلاع رسانی

6) هدایت دانشجویان و کاربران در یافتن منابع و اطلاعات مورد نیاز آنان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان 

 

 

 

همکاران

           نام و نام خانوادگی       

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

ملک رضوان واعظی

    کارشناس ارشد و مسئول بخش   

   ۰۶۱-۳۳۲۲۶۶۰۰-۱۴   
داخلی 9352

Vaezi.r@scu.ac.ir

 

 

کارگاه های آموزشی

کارگاه های پرتکرار

 

عنوان کارگاه: روشهای آشنایی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی-بخش نشریات

زمانهای برگزاری: سه شنبه ها ساعت 10 الی 12

 

توضیح: تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان می باشد.

 

 

عنوان کارگاه: معرفی منابع مرجع و شیوه استفاده از آن‌ها

مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی- بخش مرجع

زمان‌های برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

توضیح: تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان می باشد.

 
 

اینفوگرافی بخش آموزش