نمایشگر یک مطلب

به وب سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز خوش آمدید. امیدواریم بازدید شما از سایت موفقیت آمیز بوده و از  امکانات و خدمات موجود در سایت بهره مند شوید.

 مدیریت و کارکنان کتابخانه برای هر گونه کمک و همکاری با شما آماده بوده و از پیشنهادات و انتقادات شما کاربران عزیز استقبال می نمایند.

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز افتخار دارد که  نقش مهمی در تأمین نیازهای اطلاعاتی، یادگیری، تدریس و پژوهش در دانشگاه دارد و با ارائه مشاوره های پژوهشی از طریق خدماتی مانند "از کتابدار بپرس" و "میز مشاور" به دانشجویان، اعضاء هیات علمی، پژوهشگران و...  کمک شایانی به امر تحقیق و پژوهش و اهداف دانشگاه می نماید.