باتوجه به اهمیت نقش جامعه دانشگاهی در بهبود هر چه بیشتر وضعیت فرهنگی و فرهنگ کتابخوانی و بالا بردن سرانه مطالعه در دانشگاه  در ابتدای سال ۹۵  برپایی جلسه های کافه کتاب با هدف استفاده از تجربیات انسانی اساتید، پژوهشگران و به اشتراک گذاشتن کتابهای خوانده شده در حوزه های موضوعی مختلف هنری، تاریخی، مذهبی و روانشناسی ، اجتماعی و ...... در کتابخانه مرکزی انجام می شود