تماس با ما


آدرس کتابخانه:


  اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - کدپستی: 6135783151

 
تلفن               33226366 - 061

 

 
 ایمیل کتابخانه:
it.centlib@scu.ac.ir
 
instagrams

 

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیکی

محمد استاد چینی گر

کتابدار

میز امانت

9351

Chinigar.m@scu.ac.ir

صبریه حسینی

مسئول دبیرخانه

دبیرخانه

9342

hosseini.s@scu.ac.ir

ندا حمدپور

کارشناس مسئول روابط بین الملل

بخش تامین مدرک

9315

۰6۱-۳۳۲۲۶۳۶۸

Hamdpour.n@scu.ac.ir

معصومه خداوردی

کارشناس نشریات ادواری

بخش سازماندهی و فهرست نویسی

9345

khodaverdi.m@scu.ac.ir

نسرین خیامی کارشناس فناوری اطلاعات  فناوری اطلاعات 9346  

عبدالساده دلف لویمی

کتابدار

میز امانت

9349

۳۳۲۲۶۷۸۳

delflovemi.a@scu.ac.ir

زهرا زمان

کارشناس فهرستنویسی فارسی و لاتین

بخش اسناد و مدارک

9347

zaman.z@scu.ac.ir

معصومه سیاحی

کتابدار

بخش سازماندهی و فهرست نویسی

9351

sayahi.m@scu.ac.ir

مریم سبحانی نسب

کتابدار

بخش پایان نامه ها

9314

۰6۱-۳۳۲۲۶۳۶۷

sobhani.m@scu.ac.ir

مهدی شریفی

منشی رئیس

مدیریت

9313
۰6۱-۳۳۲۲۶۳۶۶

sharifi.m@scu.ac.ir

حسن شریفی

خدمات

خدمات

9313

 

ابراهیم عبیداوی

کتابدار

میز امانت

9349

۳۳۲۲۶۷۸۳

Obeydavi.e@scu.ac.ir

حجت الله عسکری

کتابدار

بخش مرجع

9343

Askari.h@scu.ac.ir

مهناز کمایی

کتابدار

بخش نشریات،

پایگاههای اطلاعاتی، علم سنجی و مجلات دانشگاه

9317

۰۶۱-۳۳۲۲۶۷۷۹

kamaei.m@scu.ac.ir

عبدالنبی لویمی

کتابدار

خدمات عمومی

9313

 

زهرا محمدیان

کارشناس مرجع و اطلاع رسانی

بخش پرتال کتابخانه

9348

mohamadiyan.z@scu.ac.ir

حسین مزرعه

خدمات

خدمات

9313

 

علی مشعلی

خدمات

خدمات

9313

aaemamashali@gmail.com

سارا نورایی

کتابدار

بخش ثبت و سفارشات

9344

noraei.s@scu.ac.ir

فروزان هلبی

کتابدار

میز امانت

9351

f.helbi@yahoo.com

ملک رضوان واعظی

کتابدار

بخش آموزش

9352

Vaezi.r@scu.ac.ir

 

شماره‌های تماس با دانشگاه:۳۳۲۲۶۶۱۷ , ۳۳۲۲۶۶۱۴ - ۳۳۲۲۶۶۰۰-۰۶۱