ساعت کاریساعات کاری قسمتهای مختلف کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد به شرح زیر می باشد.


میز امانت:
7:45 الی 17:30


سایر بخشها:
7:45 الی 14:30


سالنهای مطالعه:
از شنبه تا چهارشنبه از
7:45 الی 21:30
پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 18


 
هر گونه تغییرات در ساعات کاری کتابخانه از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.