پایگاه های اطلاعاتی لاتین

پایگاه های اطلاعاتی لاتین

 برای استفاده از سامانه ضروری است که ایمیل خود را در صفحه اول آن وارد نمایید.  
جهت استفاده از سامانه راهنمای آن را مطالعه نمایید.

*************

پایگاه "هین آنلاین (Heinonlineتوجه:   مراحل استفاده از پایگاه های اطلاعاتی لاتین

 


راهنمای تنظیم پروکسی جهت استفاده از پایگاههای JCR و ESI


  

توجه:  کاربران برای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از
 داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب VPN دسترسی داشته باشند.
.    راهنمای استفاده از سامانه
 


   راهنمای نصب VPN       
 


   در صورت بروز هر گونه مشکل و یا قطع ارتباط با

شماره تلفن مستقیم 33360244 و یا داخلی 5014
سرکار خانم مهناز کمایی تماس برقرار نمایید.