پاورپوینت جلسات

پاورپوینت جلسات کافه کتاب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
19 – جلسه نوزدهم دکتر سیروس عالی پور دانلود (25,773.8k)
20 – جلسه بیستم دکتر فرشید نادری کتاب امپراطوری اشکانی دانلود (127.4k)
1 – جلسه اول دکتر عباس امام ترجمه فراشاهکارحکایت های کانتربری دانلود (168.9k)
34 - جلسه سی و چهارم دکتر زینب افضلی کتاب هنر سخنرانی دانلود (570.7k)
29 – جلسه بیست و نهم دکتر رضایی جعفری قانون 8020 دانلود (1,627.9k)
9 - جلسه نهم دکترسید عباس رضوی شش کلاه تفکر دانلود (1,866.4k)
10- جلسه دهم ایران داوودی - رهایی از زندان دانلود (587.6k)
13 - جلسه سیزدهم دکترلاله فتاحی مارک و پلو و مارک دو پلو دانلود (2,099.2k)
4 - جلسه چهارم - دکتر ولوی - چگونه با دیگران سخن بگوییم دانلود (6,692.7k)
11- جلسه یازدهم دکتررضایی جعفری بررسی کتاب فاجعه های جهانی دانلود (5,734.6k)
8 - جلسه هشتم سودابه بساک نژاد کتاب ژرفای زن بودن دانلود (856.6k)
7-جلسه هفتم - دکتر لاله فتاحی کتاب سفر دیدار دانلود (1,171.6k)
6 - جلسه ششم - دکتر سید علی مرعشی- دین و بهداشت روانی دانلود (1,873.0k)