پیشنهاد خرید کتاب

خرید کتاب های مورد نیاز و پر استفاده را پیشنهاد دهید.

 

اگر

به کتابی نیاز دارید که در کتابخانه موجود نیست

همین حالا 

سفارش دهید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش ثبت و سفارشات مراجعه کنید.

تازه های کتابخانه

تازه های کتابخانه سال 95

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بهمن 95_20170416_094943 دانلود (192.0k)
اسفند95_20170416_125001 دانلود (198.5k)
اسفند95_20170416_095058 دانلود (204.0k)
tazeha 95_20161102_115407 دانلود (591.0k)
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در مهر و آبان سال95 دانلود (283.0k)
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در آذرماه سال95( نمایشگاه هفته پژوهش) دانلود (239.5k)
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در بهمن ماه سال95 دانلود (192.0k)
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در اسفندماه سال95 دانلود (198.5k)
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در دی ماه سال95 دانلود (181.0k)
لیست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب بین المللی تهران اردیبهشت 95 دانلود (591.0k)

تازه های کتابخانه سال 96

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سری دوم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران_20170703_121249 دانلود (16.8k)
سری اول کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران_20170703_121207 دانلود (16.8k)
سری دهم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (49.5k)
سری نهم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (75.0k)
سری هشتم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (33.0k)
سری هفتم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (42.5k)
سری ششم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (34.5k)
سری پنجم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (47.5k)
سری سوم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (16.5k)
سری چهارم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران دانلود (17.4k)
سری دوم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت 96 دانلود (16.8k)
سری اول کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت 96 دانلود (16.8k)
لیست کتب اهدایی فروردین96 دانلود (58.0k)
لیست کتب اهدایی خرداد 96 دانلود (147.0k)
لیست کتب اهدایی نیمه اول اردیبهشت 96 دانلود (61.0k)

تازه های کتابخانه سال 97

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تازه های کتاب بهمن 97 سری دوم دانلود (59.5k)
تازه های کتاب بهمن 97 سری اول دانلود (378.3k)
تازه های کتابخانه مهر 97 دانلود (60.5k)
لیست 100عنوان کتب جدید سری اول خرداد97 دانلود (559.0k)

تازه های کتابخانه سال 98

اسناد
عنوان توضیح دانلود
11- دی 98 دانلود (118.5k)
10- آذر 98 دانلود (132.5k)
8- مهر 98 دانلود (108.0k)
9- آبان 98 دانلود (103.0k)
7- مرداد و شهریور 98 دانلود (64.0k)
6- تیر 98 دانلود (55.5k)
5- خرداد 98- سری دوم دانلود (61.0k)
4- خرداد 98- سری اول دانلود (63.5k)
3- اردیبهشت 98- سری دوم دانلود (57.5k)
2- اردیبهشت 98- سری اول دانلود (56.5k)
1- فروردین 98 دانلود (53.0k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

تازه های کتابخانه سال 99

اسناد

نمایش اسناد و رسانه‌ها

تازه های کتابخانه سال 1400

اسناد
نمایش 1 نتیجه