کارکنان کتابخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس داخلی

پست الکترونیکی

 

بخش اداری

 

 

 

صبریه حسینی

مسئول دبیرخانه

9342

hosseini.s@scu.ac.ir

 

مهدی شریفی

مسئول دفتر

9313

061-33226366

sharifi.m@scu.ac.ir

 

عبدالنبی لویمی

مسئول خدمات عمومی

9353

loveymi.a@scu.ac.ir

 

سیدعلی مشعلی

خدمات

9313

----

 

حسن شریفی

خدمات

9313

----

 

 حسین مزرعه

خدمات

9313

----

 

ثبت و سفارشات

 

سارا نورایی

مسئول بخش

9344

noraei.s@scu.ac.ir

 

سازماندهی و فهرستنویسی

 

 

معصومه خداوردی

مسئول بخش 9345 khodaverdi.m@scu.ac.ir

 

معصومه سیاحی کارشناس سازماندهی 9354 sayahi.m@scu.ac.ir

 

امانت

 

 

محمد استاد چینی گر مسئول بخش

9351

9354

Chinigar.m@scu.ac.ir

 

فروزان هلبی

کتابدار (امانت 2)

9351

----

 

ابراهیم عبیداوی

کتابدار (امانت 1)

9349

۳۳۲۲۶۷۸۳

Obeydavi.e@scu.ac.ir

 

عبدالساده دلف‌لویمی

کتابدار (امانت 1)

9349

۳۳۲۲۶۷۸۳

delflovemi.a@scu.ac.ir

 

مرجع

 

حجت الله عسکری

مسئول بخش

9343

Askari.h@scu.ac.ir

 

اسناد و مدارک

 

زهرا زمان

مسئول بخش

9347

zaman.z@scu.ac.ir

 

پایان نامه ها

 

مریم سبحانی نسب

مسئول بخش

9314

061-33226367

sobhani.m@scu.ac.ir

 

بخش نشریات، پایگاههای اطلاعاتی، علم سنجی و مجلات دانشگاه

 

مهناز کمائی

مسئول بخش

9343

061-33226779

Kamaei.m@scu.ac.ir

 

تامین مدرک

 

ندا حمدپور

مسئول بخش

9315-9316

061-33226368

Hamdpour.n@scu.ac.ir

 

آموزش

 

ملک رضوان واعظی

مسئول بخش

9352

Vaezi.r@scu.ac.ir

         
  نسرین خیامی مسئول فناوری اطلاعات 9346  

 

پرتال کتابخانه - شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز

 

زهرا محمدیان

مسئول شاخه

مسئول سایت

9348

mohamadiyan.z@scu.ac.ir

 

شماره‌های تماس با دانشگاه:۳۳۲۲۶۶۱۷ , ۳۳۲۲۶۶۱۴ - ۳۳۲۲۶۶۰۰-۰۶۱