ساعت کاری
به اطلاع کاربران می رساند ساعات کاری قسمتهای مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به شرح زیر می باشد.👇👇


میز امانت:
7:45 الی 17:30


سایر بخشها:
7:45 الی 14:30


سالنهای مطالعه:
از شنبه تا چهارشنبه از
7:45 الی 21:30
پنج شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 18