بخش سازمان دهی و فهرست نویسی

شرح وظایف و فعالیتها

مجموعه اطلاعاتی که از یک کتاب یا ماده کتابخانه ای با بهره گیری از قواعد و قوانین استاندارد، در کارت برگه فهرستنویسی نوشته می شود گفته می شود. فهرستنویسی منابع بر پایه ی قواعد بین المللی انگلوامریکن(Anglo- American ) و نقطه گذاری بر پایه استاندارد بین المللی  کتابنامه نویسی(ISBD ) می باشد. فهرستنویسی مهارتی علمی است مبتنی بر دانش نظری و کاربردی که هدف آن به نظم درآوردن جهان کتابشناختی برای دسترسی سریع و آسان به منابع و دانش و وقایع تاریخی و اجتماعی. با این تعاریف می توان نتیجه گرفت فهرستنویسی عبارتست از برقراری نظم در مجموعه کتابخانه به گونه ای که در دسترسی به مواد از طریق بازیابی های متعدد مانند پدیدآورنده، عنوان ، موضوع ، ناشر و فروست در اسرع وقت میسر می شود.

بخش فهرستنویسی فارسی و لاتین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ضلع جنوبی طبقه اول، کنار مخزن لاتین واقع شده است. این بخش، با هدف سرعت بخشیدن و پیشبرد مؤثّرتر امور خدمات عمومی کتابخانه فعّالیّت می‌کند. بطور خلاصه کلیه فعالیت های لازم برای قابل دسترس نمودن منابع در کوتاهترین زمان از طریق سیستم جامع کتابخانه وظیفه اصلی این بخش می باشد.

برای طبقه‌بندی کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه،‌ از نظام رده‌بندی کتابخانة کنگره (L.C) ،استفاده می‌شود. فهرستنویسی منابع بر پایه ی قواعد بین المللی انگلو امریکن (Anglo- American)  و نقطه گذاری بر پایه استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی (ISBD) می باشد.

 

وظایف بخش فهرستنویسی:

1. طبقه بندی موضوعی کتابهای فارسی و عربی و انگلیسی و سایر زبانها مطابق ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا.

2.رده بندی کتابها به منظور تعیین جای صحیح کتاب در قفسه بر اساس نظام رده بندی خاص.

3.آماده سازی فنی شامل تهیه بارکد و عطف.

4.آماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع.

5.مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید.

6.سرچ کتب فارسی از طریق نرم افزار تحت وب پارس آذرخش با z3950.

7.سرچ کتب فارسی از بانک اطلاعاتی ملی به صورت آنلاین و  ایزوگیری از طریق ورودی استاندارد با فرمت txt.

8.سرچ کتب انگلیسی از طریق نرم افزار تحت وب توسط z3950
9.سرچ کتب انگلیسی از طریق وب سایت کتابخانه کنگره و انتقال اطلاعات از طریق ورودی استاندارد با فرمت mrc.

10.سرچ کتب انگلیسی از طریق وب سایت کتابخانه اوهایو وانتقال از طریق  ورودی استاندارد.
11.فهرسستنویسی و طبقه بندی  موضوعی کتابهای فارسی که از طریق جستجوی z3950 و بانک کتابخانه ملی یافت نشدند از طریق مشابه سازی.
12.فهرستنویسی  کتابهای انگلیسی که از طریق جستجو ی z3950 وب سایتهای گفته شده یافت نشدند از طریق مشابه سازی.

13. فهرستنویسی بنیادی کتابهای فارسی که برای اولین بار طبقه بندی موضوعی و رده بندی میشوند و در بانکهای اطلاعاتی یافت نشدند و ورود اطلاعاتشان از  طریق نرم افزار تحت وب .

14. فهرستنویسی بنیادی کتابهای غیر فارسی که در بانکهای اطلاعاتی یافت نشدند و ورود اطاعاتشان  از طریق نرم افزار تحت وب.
15.تصحیح اطلاعات موضوع و رده کتابهایی که مغایر  موضوعهای تعیین شده در سرعنوانهای موضوعی فارسی و کنگره می باشند.
16.بررسی وتعیین آخرین ویرایش کتابهای لاتین ارائه شده اساتید جهت ترجمه با استفاده از بلانکهای اطلاعاتی معتبر.
17.همکاری با گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در آموزش  کارورزی دانشجویان رشته کتابداری .
18.برگزاری کارگاههای آموزش فهرستنویسی در صورت نیاز.
19.شرکت در کارهای تیمی تعیین شده از طرف مدیریت کتابخانه

ابزار ومنابع کار فهرستنویسی

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابخانه در این بخش عبارتند از:
1.سرعنوانهای موضوعی فارسی 
2.فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان 
3.گسترشهای رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 
4.فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
5.بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی از طریق نرم ازار آذرسا توسط پورت z3950.
6.بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی به صورت آنلاین و ایزوگیری و انتقال اطلاعات از طریق ورودی استاندارد نرم افزار
7.سرعنوانهای موضوعی کنگره
8.گسترشهای  کتابخانه گنگره 
9.وب سایت کتابخانه گنگره آمریکا 
10.وب سایت کتابخانه بریتانیا 
11.وب سایت کتابخانه اوهایو
در مجموع، فناوری‌های اطلاعاتی مانند نرم افزار یکپارچه آذرسا  که تحت وب میباشد و اینترنت برای جستجوی آنلاین از طریق بانک اطلاعاتی کتابخانه ملی و کتابخانه های کنگره و اوهایو از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای سازماندهی منابع در این کتابخانه به شمار می رود.

 

فعالیت ها

1.فهرستنویسی کتابهای فارسی و عربی و انگلیسی و سایر زبانها  مطابق ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا.

2.ورود و تصحیح اطلاعات  کتابشناختی کتابها به نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی .

3.مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید.

4.جستجوی کتب لاتین از پایگاههای اطلاعاتی معتبر، جهت بررسی آخرین ویرایش کتب.( جهت ترجمه توسط اساتید(

5.جستجوی کتب فارسی از بانک اطلاعاتی ملی به صورت آنلاین و  ایزوگیری و ویرایش اطلاعات.

6.فهرستنویسی کتب فارسی و لاتین به صورت مشابه سازی .

7.فهرستنویسی کتب  ارجینال از طریق بنیادی.

8.همکاری با گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در آموزش دانشجویان رشته کتابداری .

9.تهیه بارکد و  برچسب و آماده سازی کتب فهرست شده.

10.برگزاری گارگاه های آموزشی در صورت نیاز.

11.همکاری با سایر بخش های کتابخانه در صورت نیاز

 

همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

معصومه خداوردی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

061-33226600-14

 داخلی 9345

khodaverdi.m@scu.ac.ir

       

معصومه سیاحی

کتابدار 

061-33226600-14

داخلی 9345
sayahi.m@scu.ac.ir

 

جستجو کتابهای فهرست نویسی شده

 

 

اینفوگرافی بخش سازماندهی و فهرستنویسی