بخش تامین مدارک

شرح وظایف و فعالیتها

از آنجایی که در عصر انفجار اطلاعات و افزایش دانش بشری و بدلیل محدودیت کتابخانه ها جهت تهیه ی منابع، امکان اینکه همه نیازهای اطلاعاتی کاربران در دانشگاه مبداء فراهم گردد میسر نمی باشد. بخش تامین مدرک بعنوان یکی از مهمترین بخش های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این رسالت را به عهده دارد که بتواند برای دسترسی آسان در رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران خدمات زیر را ارائه دهد:

فعالیت ها

- مجری طرح امین ( امانت بین کتابخانه ها)

 - مجری طرح غدیر( عضویت فراگیر)

 - ایجاد امکان دسترسی به منابع پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایران داک)

 

مراحل سفارش منابع اطلاعاتی  از بخش تامین مدرک (شامل کتاب، نشریه، مقاله،استاندارد،  پایان نامه، و ...)

1. ابتدا منابع درخواستی را در نرم افزار کتابخانه ای یکپارجه دانشگاه(آذرسا) جستجوکنید.

جستجو در نرم افزار کتابخانه ای یکپارجه دانشگاه(آذرسا)

2. در صورتی که مدرک مورد نظر در نرم افزار آذرسا یافت نشد در کتابخانه دیجیتالی( پیام حنان) جستجو کنید

 جستجو در کتابخانه دیجیتال دانشگاه شهید چمران اهواز

3. در صورت عدم دسترسی به منابع مورد نیاز از راه های فوق الذکر، در پایگاه های اطلاعاتی ( فارسی و لاتین) جستجو کنید

 

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه

پایگاه های  اطلاعاتی

منابع

فایل راهنما

بخش مربوطه

توضیحات

پایگاه های اطلاعاتی لاتین

دانلود

بخش نشریات

مقالات، کتابها و پایان نامه ها

پایگاه های اطلاعاتی فارسی

دانلود

بخش نشریات

مقالات الکترونیکی فارسی

 

     
 

 

در صورتی که باز هم موفق به دریافت منبع مورد نظر نشدید با مراجعه به بخش تامین مدرک فرم سفارش را پر کرده و تحویل مسئول این بخش نمایید. مجری طرح پس از کنترل فرم و اطمینان کامل از صحت اطلاعات، مراحل سفارش مدرک را انجام می دهد و پس از دریافت مدرک مورد درخواست اقدام به الکترونیکی نمودن آن، سپس به اطلاع متقاضی رسانده تا جهت تحویل گیری مدرک مراجعه نماید.

 

همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

ندا حمدپور

کارشناس ارشد و مسئول بخش

۰۶۱-۳۳۲۲۶۶۰۰-۱۴
داخلی 9315

مستقیم: 

۰۲۱-۳۳۲۲۶۳۶۸

Hamdpour.n@scu.ac.ir

 

 

اینفوگرافی بخش تامین مدرک