جستجو در منابع کتابخانه

 

منابع چاپی

منابعی هستند که بصورت چاپ شده و کاغذی موجود بوده و مراجعه کننده با حضور در محل کتابخانه میتواند از این منابع استفاده نماید.

منابع چاپی کتابخانه شامل موارد زیر می باشند:

_کتاب های موجود در میز امانت که امانت داده می شوند

_کتابهای مرجع که برای استفاده در محل می باشند

_پایان نامه ها

_اسناد و مدارک

_نشریات و مجلات

 

منابع الکترونیکی

در این قسمت شما می توانید به کتب، مقالات، گزارش های فنی، مقالات کنفرانس، پایان نامه ها و ... در قالب دیجیتال دسترسی داشته باشید.

 

پایگاه های اطلاعاتی لاتین

با توجه به افزایش روز افزون منابع الکترونیکی و گرایش کاربران به استفاده از این نوع منابع، بخش پایگاههای اطلاعاتی با هدف اشاعه اطلاعات و دسترسی محققین و پژوهشگران به این منابع ایجاد شده است.

 

پایگاه های اطلاعاتی فارسی