فایل های سخنرانی

فایل های صوتی جلسات کافه کتاب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
3 - جلسه سوم دکترسید علی مرعشی کتاب از حال بد به حال خوب دانلود (47,687.2k)
2 - جلسه دوم دکتر آرش آذرپناه کتاب وداع با اسلحه دانلود (30,803.8k)
32 - دکتر سیروس عالی پور کتاب با آلبرت الیس مشاوره کنید دانلود (32,235.4k)
30 - جلسه سی ام دکتر شهرام جلیلیان کتاب نیمه تاریک بهشت دانلود (25,349.7k)
18 - جلسه هیجده ام دکتر خالد اصلانی کتاب بعد از گفتن بله چکار کنید دانلود (41,148.1k)
17 - جلسه هفدهم دکتر فرشید نادری کتاب شاهنشاهی اشکانی دانلود (26,031.6k)
16 - جلسه شانزدهم علی بحرانی پور کتاب آبادان دانلود (26,234.5k)
14 - جلسه چهاردهم دکتر آذرپناه کتاب خانه ادریسیها دانلود (36,864.0k)
15 - جلسه پانزدهم دکتر شهرام جلیلیان کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی دانلود (27,337.1k)
12 - جلسه دوازدهم دکتر نصرالله امامی شرح عرفانی غزلهای حافظ دانلود (38,163.1k)
13 جلسه سیزدهم دکترلاله فتاحی دانلود (21,026.6k)
20 – جلسه بیستم دکتر فرشید نادری کتاب امپراطوری اشکانی دانلود (38,575.4k)