کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی" (ویژه دانشجویان)

کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی" (ویژه دانشجویان)


کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی" (ویژه دانشجویان)

 

مدرس:دکتر رسول عابدان زاده
عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی


 

زمان: دوشنبه 28 بهمن‌ماه 98

ساعت 12 الی 14

مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش
 

نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012 و 5000

* هزینه ثبت نام در کارگاه 50 هزار تومان می باشد*