کارگاه آموزشی (وبینار) اخلاق در پژوهش و اطلاع رسانی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مربوطه و منشور و موازین اخلاقی

کارگاه آموزشی (وبینار) اخلاق در پژوهش و اطلاع رسانی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مربوطه و منشور و موازین اخلاقی


کارگاه آموزشی (وبینار) اخلاق در پژوهش و اطلاع رسانی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مربوطه و منشور و موازین اخلاقی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، کارگاه‌ آموزشی (وبینار) "اخلاق در پژوهش و اطلاع رسانی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مربوطه و منشور و موازین اخلاقی" در روز پنجشنبه6/3/1400 ساعت 10 الی 13 توسط جناب آقای دکتررضا خجسته مهر و سرکار خانم دکتر عظیمه تکریمی برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است جهت صدور گواهی، ثبت نام در سامانه و حضور در وبینار الزامی است. باسپاس

لینک وبینار

 

https://webinar.scu.ac.ir/gl/p46-pqt-zlm-7d9

نحوه ثبت نام: ثبت اطلاعات در سامانه نام نویسی داوطلبان شرکت در کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران

http://bimeh.scu.ac.ir/ProLib/WebLibRegPer.aspx

 

به شرکت کنندگان گواهی دوره آموزشی اعطا می گردد.