نرم افزار مشابهت یابی وبررسی متون انگلیسی

نرم افزار مشابهت یابی وبررسی متون انگلیسی


نرم افزار مشابهت یابی وبررسی متون انگلیسی

امکان استفاده از نرم افزار مشابهت یابی ( iThenticate)  و نرم افزار  بررسی متون انگلیسی( grammarly )، برای  کاربران دانشگاه شهید چمران، در داخل و خارج از محدوده دانشگاه،  از طریق ثبت نام  با ایمیل آکادمیک (@scu.ac.ir) فراهم شد. کاربران جهت ثبت نام و دستیابی به امکانات فوق، راهنما را مطالعه فرمایند.

 

راهنمای استفاده از نرم افزار