قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی لاتین

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی لاتین


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی لاتین

به اطلاع میرساند دانشجویان جدیدالورود که تاکنون موفق به دریافت ایمیل دانشگاهی جهت ثبت نام و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی لاتین و مشابهت یاب های iThenticate و Grammarly  نشده اند، می توانند به سایت دانشکده خود مراجعه نمایند.