قابل توجه اعضا محترم هیات علمی

قابل توجه اعضا محترم هیات علمی


قابل توجه اعضا محترم هیات علمی

دسترسی کلیه اعضاء محترم هیات علمی به پایگاههای اطلاعاتی لاتین و نرم افزارهای مشابهت یاب iThenticate و ویرایش متون انگلیسی Grammarly (نسخه Premium)"بدون نیاز به ثبت نام "میسر گردید. 
 
نحوه دسترسی : 
 الف)   ابتدا وارد سایت گیگالیب به آدرس www.gigalib.org  شوید. 
ب) سپس در فیلدهای مربوط به نام کاربری و پسورد، کد ملی خود را وارد نمائید. 
توجه: دسترسی به پایگاههای استنادی (Web Of Science، Scopus، ESI  ...) فقط از طریق نصب VPN میسر می باشد. لینک نصب VPN در پورتال کتابخانه مرکزی سربرگ پایگاههای اطلاعاتی قرار دارد
راهنمای تصویری استفاده از گیگالیب را در قسمت راهنماها به آدرس زیر میتوانید مشاهده نمایید.
 
https://lib.scu.ac.ir/documents/236454/1856685/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8?version=1.0&t=1615706221809