سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی در روز پنج‌شنبه مورخ 10/11/98 تعطیل می باشد.

سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی در روز پنج‌شنبه مورخ 10/11/98 تعطیل می باشد.


سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی در روز پنج‌شنبه مورخ 10/11/98 تعطیل می باشد.

به اطلاع می رساند سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی به علت پاره‌ای تعمیرات در روز پنج‌شنبه مورخ 10/11/98 تعطیل می باشد.