زندگینامه دکتر ماهرخ فلاح‌رستگار: دانشکده کشاورزی

زندگینامه دکتر ماهرخ فلاح‌رستگار: دانشکده کشاورزی


زندگینامه دکتر ماهرخ فلاح‌رستگار: دانشکده کشاورزی

تاریخ شفاهی- زندگینامه‌ها (اعضاء هیأت علمی انتقالی) 6
زندگینامه "دکتر ماهرخ فلاح‌رستگار" دانش‌آموخته دانشگاه در رشته کشاورزی (سال: 1344) و عضو هیأت علمی انتقالی دانشکده کشاورزی (سال انتقال: 1362) در پرتال کتابخانه مرکزاطلاع‌رسانی و اسناد، بخش تاریخ شفاهی قرار گرفت. جهت دانلود و مطالعه این زندگینامه به پرتال کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی و اسناد بخش تاریخ شفاهی آیکون زندگینامه‌ها (اعضاء هیأت علمی انتقالی) و یا اینجا نمائید.