راه اندازی مجدد کتابخانه دیجیتال دانشگاه

راه اندازی مجدد کتابخانه دیجیتال دانشگاه


راه اندازی مجدد کتابخانه دیجیتال دانشگاه

قابل توجه کاربران گرامی؛
با توجه به راه اندازی مجدد نرم افزار کتابخانه دیجیتال حنان، کاربران گرامی می توانند با مراجعه به آدرس: dlib.scu.ac.ir 
از منابع موجود در این کتابخانه دیجیتال استفاده نمایند.لازم به ذکر است با توجه به اینکه نرم افزار راه اندازی مجدد گردیده است، کاربران برای دانلود منابع باید دوباره با مراجعه به منوی خدمات کتابخانه، برای ثبت نام اقدام نمایند.همچنین جهت استفاده مطلوب تر راهنمای جستجو و استفاده از نرم افزار نیز در همین منو قرار دارد.