دسترسی آزمایشی به سامانه تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی "فارس پیپر" برقرار شد.

دسترسی آزمایشی به سامانه تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی "فارس پیپر" برقرار شد.


دسترسی آزمایشی به سامانه تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی "فارس پیپر" برقرار شد.

دسترسی به سامانه تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی "فارس پیپر" به شرح زیر برقرار می باشد :
 
- جستجو و دانلود آنی و اتوماتیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی و فصول کتاب
 
- جستجو و دانلود آنی و اتوماتیک کتب الکترونیک 
 
- جستجو و دانلود آنی و اتوماتیک پایان نامه های لاتین پروکوئست
 
- جستجو و دانلود آنی و اتوماتیک استاندارد های فنی و مهندسی 
 
- دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی آنلاین بصورت مستقیم
 
- بررسی سرقت ادبی مقالات (مشابهت علمی) iThenticate و غلط یابی نگارشی املایی Grammarly
 
 
 
صفحه ورود به فارس پیپر:
 
 
 
جهت دسترسی به سرویس های سامانه درون محیط دانشگاه بدون نیاز به ثبت نام می توانید از کلیه خدمات استفاده نمایید.
 
برای دسترسی خارج از محیط دانشگاه ابتدا بوسیله ایمیل های مجاز دانشگاهی  @scu.ac.ir اقدام به ثبت نام نمایید سپس می توانید از خدمات سامانه استفاده نمایید.