دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع سه هزار دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه‌بندی URAP قرار گرفت.

دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع سه هزار دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه‌بندی URAP قرار گرفت.


دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع سه هزار دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه‌بندی URAP قرار گرفت.

رئیس کمیته علم‌سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: این دانشگاه در سال ۲۰۲۰  توانست در جدیدترین گزارش نظام رتبه‌بندی« University Ranking by Academic Performance» یا «یورَپ» جزو سه هزار دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علی حقیقی در این باره، بیان کرد: نظام  رتبه‌بندی URAP با هدف ارزیابی دانشگاه‌های جهان بر پایه عملکرد علمی آن‌ها  از سال ۲۰۱۰، فعالیت خود را با رتبه‌بندی سالانه  مؤسسات برتر دانشگاهی آغاز کرده است.
 
وی افزود: شمار مقالات سال گذشته با وزن ۲۱درصد ، شمار استنادات سه سال گذشته به مقالات همان ۳ سال با وزن ۲۱ درصد، تعداد کل انتشارات ۳ سال گذشته، شامل مقالات کنفرانس ها، مرورها، ... با وزن ۱۰درصد،  بررسی بهره‌وری علمی که از  مجموع ضرایب تأثیر مجلاتِ منتشرکننده مقالات بدست می آید  با وزن ۱۸درصد، کیفیت پژوهش بر مبنای ضرایب تأثیر مجلات دربردارنده مقالات استناد کننده با وزن ۱۵درصد و همچنین همکاری‌های بین‌المللی با وزن ۱۵درصد، شش ملاک ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی در این نظام رتبه‌بندی یورپ است.
 
رئیس کمیته علم‌سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: نظام رتبه‌بندی یورپ اطلاعات خود را برای ارزیابی رتبه دانشگاه‌های جهان از پایگاه اطلاعاتی web of science دریافت می کند.
 
حقیقی در پایان خاطرنشان کرد:
در سال گذشته دانشگاه شهید چمران اهواز در این رتبه بندی حضور نداشت ولی در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ توانست  در میان ۳۰۰۰  موسسه جهانی رتبه یک هزار و ۴۹۷ را بدست آورد.