برگزای همایش ملی نقشها، خدمات و کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در زمانهای بحران به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزای همایش ملی نقشها، خدمات و کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در زمانهای بحران به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزای همایش ملی نقشها، خدمات و کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در زمانهای بحران به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

منصور کوهی رستمی دبیر علمی همایش عنوان کرد: کتابخانه ها به عنوان دروازه های دانش و فرهنگ نقش اساسی در جامعه دارند. منابع و خدماتی که ارائه می دهند فرصت هایی برای یادگیری ایجاد می کند، از سواد و آموزش حمایت می کند و به شکل گیری ایده ها و دیدگاه های جدیدی که برای یک جامعه خلاق و نوآور ضروری هستند کمک می کنند. 
وی افزود، هنگامی که زندگی روزمره مردم مختل می شود، آنها تمایل دارند به دنبال مکان های باشند که فشار و استرس آنها را کمتر کند. به مکانهایی نیاز دارند که بتوانند در آن احساس امنیت کنند و به آنها کمک کند که رخدادهایی که در اطرافشان اتفاق می افتد درک کنند. کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی به عنوان مراکز اجتماعی و مورد اعتماد جامعه می توانند چنین مکانی را برای مردم فراهم کنند. از طرفی در زمان بحران که جامعه درگیر آشفتگی¬های ناشی از بحران است، کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی نمی¬توانند نسبت به جامعه بی تفاوت باشند.  کوهی رستمی خاظر نشان کرد که شواهد نشان می‌دهد که کتابخانه‌ها می‌توانند از جوامع خود قبل، در طول و بعد از یک دوره بحران حمایت کنند، چه از طریق ایفای نقش به عنوان یک نقطه کانونی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، هماهنگی کمک‌ها، ارایه اطلاعات مناسب در مورد بحران و سایر خدمات. در طول سالهای اخیر در کشور ما نیز بحرانهای مختلف طبیعی مثل سیل و زلزله و بحرانهای سلامتی مثل کویید 19 اتفاق افتاده است. همه نهادهای مختلف تلاش کردند متناسب با اقتضائات خود برای جامعه فعالیتهای سودمندی انجام دهند. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تلاشهای فراوانی در این زمینه انجام دادند. 
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ، بیان کرد بنابراین برگزاری همایشی در سطح ملی می تواند زمینه گفتگو و مفاهمه در باب نقشهای، خدمات و کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در زمانهای بحران را فراهم کند. از طرفی می تواند مدیران، دانشجویان و  کتابداران انواع کتابخانه ها را با دستاوردهای نوین این حوزه  آشنا سازد و زمینه شکوفایی انواع کتابخانه ها در زمانهای بحران را فراهم نماید. لذا برگزاری همایش با این عنوان با توجه به برگزاری نشستهای و همایشهای متعدد بین المللی در این زمینه، بسیار ضروری می نمود که دانشگاه شهید چمران اهواز و اتحادیه انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیشگام این حرکت ارزنده بوده است. 
گفتنی است این همایش در تاریخ 18 اردیبهشت 1401 به صورت حضوری در سالن همایش‌های دانشکده کشاورزی و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.