بروز رسانی و افزودن بیش از 13 هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال

بروز رسانی و افزودن بیش از 13 هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال


بروز رسانی و افزودن بیش از 13 هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال

دکتر کوهی رستمی خبر داد:
بروز رسانی و افزودن بیش از 13 هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال
رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع‌رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ظهور منابع الکترونیکی و گسترش آنها در کتابخانه­های دانشگاهی، تغیراتی در انتظارات کاربران و عملکرد و نقش فراهم آوری مجموعه منابع روز آمد به وجود آورده است. شیوع وگسترش پاندمی کرونا باعث توجه بیشتر به منابع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی شده است. بر این اساس کتابخانه دانشگاه نیز این مهم را در اولویت توسعه مجموعه خود قرار داده است و در فاز اول منابع روزآمدی را برای این کتابخانه تهیه کرده است. کتابخانه‌ی دیجیتال «حنان» با افزودن 13 هزار و 606 عنوان  کتاب انگلیسی و  پنج هزار مقاله بروز رسانی و در اختیار کاربران دانشگاهی قرارگرفته است.
وی افزود: کتابخانه دیجیتال «حنان» با افزودن بیش از 13 هزار کتاب لاتین در حوزه‌های موضوعی مختلف و بیش از پنجاه هزار عنوان مقاله از پایگاه IEEE  در دسترس کاربران قرارگرفته است.
رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع‌رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: در این به‌روزرسانی در حوزه‌های موضوعی به تفکیک، علوم انسانی 6649، علوم پایه 2246، فنی و مهندسی 4216، کشاورزی و دامپزشکی 303، هنر و معماری 193 عنوان کتاب الکترونیکی انگلیسی جدید و بیش از 50 هزار عنوان مقاله از پایگاه IEEE  به مجموعه منابع الکترونیکی کتابخانه اضافه شده است.
کوهی رستمی، خاطرنشان کرد: کتابخانه دیجیتال «حنان» از طریق آدرس dlib.scu.ac.ir در دسترس قرار دارد و کاربران برای دریافت راهنمای عضویت و استفاده از کتابخانه دیجیتال «حنان» می‌توانند  به آدرس زیر مراجعه نمایند.