شرح وظایف کتابخانه ، مرکز اطلاع رسانی و اسناد

 

 • پیش بینی اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه.
 • حفظ و حراست از کتابهای نایاب و اسناد و مدارک تاریخی و قدیمی موجود در دانشگاه.
 • تجلید کتابها و نشریات و سایر مدارک علمی و تحقیقی موجود در کتابخانه به تشخیص مسئول بخش مربوط.
 • تهیه گزارش های لازم از فعالیتهای کتابخانه و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
 • تهیه کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی دانشگاه.
 • احیاء نشر متون کهن معتبر و ممتاز.
 • مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.
 • همکاری با موسسات و مجامع ملی و بین المللی.
 • جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قراردادن کتب و مجلات و نشریات علمی و فنی.
 • طبقه بندی و فهرست نویسی و آماده سازی کتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها.
 • برقراری ارتباط با مراکز و مجامع علمی، کتابخانه ها و مراکز نشر کتب و... در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد کتابداری.
 • ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های فرعی دانشکده ها و گروه ها و نظارت بر کار آنها.
 • آموزش و آشنا سازی کارکنان جدید الاستخدام با امر کتابداری.
 • تهیه خلاصه کتب و مقالات علمی.
 • انجام امور مربوط به سفارش و خرید کتب، نشریات و سایر منابع از داخل و خارج از کشور.
 • نظارت بر اداره امور موزه دانشگاه.