کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز صفحه اصلی
سه‌شنبه, 16 آذر 1395


تمام کاربران آنلاين (296)در صورت بروز خطا در نرم افزار تحت وب کتابخانه "آذرسا" در هنگام جستجو از داخل یا خارج از دانشگاه، از صفحه پیغام خطا عکس گرفته و به ایمیل it.centlib@scu.ac.ir  ارسال نمایید.