کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز صفحه اصلی
جمعه, 1 بهمن 1395تمام کاربران آنلاين (469)در صورت بروز خطا در نرم افزار تحت وب کتابخانه "آذرسا" در هنگام جستجو از داخل یا خارج از دانشگاه، از صفحه پیغام خطا عکس گرفته و به ایمیل it.centlib@scu.ac.ir  ارسال نمایید.