سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین


پایگاههای اطلاعاتی لاتین برای استفاده از سامانه ضروری است که ایمیل خود را در صفحه اول آن وارد نمایید.  
جهت استفاده از سامانه راهنمای آن را مطالعه نمایید.

*************

پایگاه “هین آنلاین (Heinonline
توجه:   مراحل استفاده از پایگاه های اطلاعاتی لاتین

 


راهنمای تنظیم پروکسی جهت استفاده از پایگاههای JCR و ESI
  


توجه:  کاربران برای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از
 داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب VPN دسترسی داشته باشند.
.    راهنمای استفاده از سامانه
 


   راهنمای نصب VPN       
 

   


در صورت بروز هر گونه مشکل و یا قطع ارتباط با
شماره تلفن مستقیم 33360244 و یا داخلی 5014
سرکار خانم مهناز کمایی
تماس برقرار نمایید.


آدرس: بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - کدپستی: 6135783151/صندوق پستی:61355-366/تلفن:33332060 - 061/نمابر:33360244- 061

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8