سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
پایگاههای اطلاعاتی لاتین
 پایگاههای اطلاعاتی لاتین لطفا برای استفاده از پایگاه‌های زیرترجیحا از مرورگر google chrome استفاده نمایید.    سامانه تامین مدارک علمی (document delivery)      توجه: کاربران می‌توانندبرای سفارش مقالات مورد نیاز خود که دسترسی به آنها ازطریق پایگاههای اطلاعاتی اشتراکی امکان پذیر نیست از طریق سامانه تامین مدرک اقدام نمایند.
دسترسی به بیش از 360پایگاه اطلاعاتی
  پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین اشتراکی (دسترسی به 9پایگاه اطلاعاتی از طریق لینک http://www.scu.elmjo.ir)   توجه:  کاربران برای استفاده از این پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب VPN دسترسی داشته باشند.   برای دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی لاتین، از VPN استفاده نمایید. دریافت راهنمای VPN      
نوع منبع 
 پوشش موضوعی پایگاه 
مقالات مجلات علمی تمامی زمینه های علوم  
مقالات مجلات انجمن شیمی امریکا شیمی  

مقالات مجلات علمی  تمامی زمینه های علوم   

مقالات  مجلات انجمن مکانیک امریکا  مکانیک  
پایان نامه، سخنرانی، مقالات و گزارشها   تمامی زمینه های علوم  
مقالات مجلات علمی تمامی زمینه های علوم 
مقالات نشریات انجمن مهندسین امریکا  برق و الکترونیک   
مقالات مجلات علمی تجارت، مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی  
مقالات انجمن مهندسی عمران امریکا مهندسی عمران
 مقالات انجمن ریاضی‌دانان آمریکا  حوزه ریاضی  
 مقاله و کتابهای موسسه فیزیک
حوزه فیزیک
 
مقالات نشریات علمی
بیولوژی‌و علوم زیستی(گیاهی و جانوری) ،  کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی  
     

پایگاههای اطلاعاتی فارسی

نشریات و منابع الکترونیکی فارسی


 

کاربران برای استفاده از این پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب vpn دسترسی داشته باشند .


 
توجه: لطفا برای نمامتن فقط ازمرورگرIEاستفاده نمایید.

 
 

 نشریه  
 نوع منبع
 پوشش موضوعی

 

    مقالات مجلات علمی-پژوهشی و
 علمی ترویجی داخل کشور 
همه حوزه های علوم
 مقالات همایش ها و کنفرانس ها  همه حوزه های علوم
 
مقالات مجلات علمی-پژوهشی و علمی ترویجی داخل کشور  همه حوزه های علوم
       
                         

نشریات و منابع الکترونیکی فارسی رایگان 

پایگاه‌های دسترسی آزاد
نشریات و منابع الکترونیکی رایگان
(Open Access Resources)

این منابع رایگان بوده و از هر مکانی، از طریق اینترنت قابل بازیابی می‌باشند.

   Articles
  Help  Subject   
Databases
   
Education

 
 Social Science
 Directory of Open   
 
Access Journals

   

      
All Subject

   
All Subject
 
   Books
  Help  Subject Databases
   
  All Subject

 
   
All Subject

   
Information Technology
 
   

     
 
        Theses    
  Help  Subject Databases
   
         All Subject
   
All Subject

   
All Subject

   
All Subject

 
   
All Subject
 
   
All Subject
 
     
 
    Web Search Engine      
  Help  Subject Databases
   
          All Subject
    PDF search engine

       


آدرس: بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - کدپستی: 6135783151/صندوق پستی:61355-366/تلفن:33332060 - 061/نمابر:33360244- 061

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8