گزارش تصویری بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

گزارش تصویری بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


گزارش تصویری بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در تاریخ 7 اسفند 97

در این بازدید دانشجویان با منابع  موجود، نرم افزار کتابخانه و..... آشنایی بیشتری پیدا کردند.