نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی برگزار می کند.

کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی برگزار می کند.


کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی برگزار می کند.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، در نظر دارد کارگاه‌های آموزشی پیوست با تدریس آقای دکتر سید امین منصوری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزاری نماید. جهت ثبت نام در کارگا‌ه‌های مربوطه به خانم واعظی مسئول بخش اطلاع‌رسانی و آموزش مراجعه و یا با داخلی۵۰۱۲ تماس حاصل نمایید. شرایط ثبت نام به شرح ذیل می‌باشد:
1- هزینه شرکت در کارگاه‌های تخصصی برای دانشجویان به مبلغ 50 هزار تومان و هزینه شرکت در کارگاه‌های عمومی 30 هزار تومان می باشد.
2- در صورتی‌که تعداد متقاضیان به حد نصاب (10نفر) برسد، تاریخ برگزاری کارگاه متعاقبا" اعلام می گردد.
 
نحوه ثبت نام: تلفنی،حضوری
تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012