نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی برگزار می کند.

کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی برگزار می کند.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، در نظر دارد کارگاه‌های آموزشی پیوست با تدریس آقای دکتر سید امین منصوری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزاری نماید. جهت ثبت نام در کارگا‌ه‌های مربوطه به خانم واعظی مسئول بخش اطلاع‌رسانی و آموزش مراجعه و یا با داخلی۵۰۱۲ تماس حاصل نمایید. شرایط ثبت نام به شرح ذیل می‌باشد:
1- هزینه شرکت در کارگاه‌های تخصصی برای دانشجویان به مبلغ 50 هزار تومان و هزینه شرکت در کارگاه‌های عمومی 30 هزار تومان می باشد.
2- در صورتی‌که تعداد متقاضیان به حد نصاب (10نفر) برسد، تاریخ برگزاری کارگاه متعاقبا" اعلام می گردد.
 
نحوه ثبت نام: تلفنی،حضوری
تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012