نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه SPSSپیشرفته 3" (ویژه اعضاء هیأت علمی)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه SPSSپیشرفته 3" (ویژه اعضاء هیأت علمی)


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه SPSSپیشرفته 3" (ویژه اعضاء هیأت علمی)

سر فصل دوره:
رگرسیون و همبستگی
 

مدرس: دکتر امین کرایی
 

زمان: یکشنبه‌ 16 دی ماه 97ساعت 12 الی 14
 

مکان: کتابخانه مرکزی، بخش آموزش و اطلاع رسانی ، طبقه اول

نحوه ثبت نام: تلفنی،حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012

مبلغ پرداختی جهت شرکت در این جلسه50 هزار تومان می باشد. لازم به ذکر است یک نسخه از فیش پرداختی به مسئول بخش اطلاع رسانی  و آموزش تحویل داده شود.