نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی"

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی"


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی"

 

 

 (ویژه دانشجویان)

 

هدف1: تجزیه و تحلیل آزمون های آماری تی‌تست، همبستگی دومتغیری، رگرسیون
کاربرد1: آشنایی و طرز کار با نرم افزار اس.پی.اس.اس جهت انجام تجزیه و تحلیل های آماری مقدماتی


مدرس: دکتر رسول عابدان زاده
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
زمان: شنبه 17 آذرماه 1397ساعت 12الی 14

مکان: کتابخانه مرکزی، بخش آموزش و اطلاع رسانی ، طبقه اول

نحوه ثبت نام: تلفنی،حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 داخلی 5012

مبلغ پرداختی جهت شرکت در جلسه،50  هزار تومان می باشد. لازم به ذکر است یک نسخه از فیش پرداختی به مسئول بخش اطلاع رسانی  و آموزش تحویل داده شود