کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: چکیده نویسی به زبان انگلیسی (ویژه اعضاء هیأت علمی)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: چکیده نویسی به زبان انگلیسی (ویژه اعضاء هیأت علمی)


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: چکیده نویسی به زبان انگلیسی (ویژه اعضاء هیأت علمی)

 
 
سرفصل و محتوای دوره:
(Purposes and uses of abstracts)  اهداف و کاربردهای مختلف چکیده 
(Types of abstracts)  انواع چکیده
 (Common errors) اشتباهات رایج در چکیده نویسی
 (The writing and the writing process)فرایند نگارش چکیده 
 (Useful templates)  الگوهای سودمند
ملاحظات چکیده نویسی در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و پوستر
(Special considerations for presentations, meetings, posters, etc)
مدرس: دکتر محمود ولیدی 
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
زمان: یکشنبه و دوشنبه 2 و 3 تیرماه 98 ساعت 11الی 13 
مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش
 
نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری
تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012 
 
مبلغ پرداختی جهت شرکت در هر جلسه50 هزار تومان است که این مبلغ از پژوهانه اعضاء هیأت علمی کسر می گردد.