نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: روش های برآورد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار پی.ای.اس.اس (ویژه دانشجویان)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: روش های برآورد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار پی.ای.اس.اس (ویژه دانشجویان)


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: روش های برآورد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار پی.ای.اس.اس (ویژه دانشجویان)

سرفصل و محتوای دوره:

  آشنایی با روش های نمونه گیری

آشنایی با محیط نرم افزار پی.ای.اس.اس

نحوه کاربرد صحیح نرم افزار

هدف:
تعیین حجم نمونه متناسب با روش تحقیق برای ارزیابی دقیق داده ها

کاربرد:
انتخاب حجم نمونه صحیح برای پژوهش های علمی

نتیجه:
 با استفاده صحیح از روش های نمونه گیری و همچنین انتخاب میزان حجم نمونه مناسب برای انجام تحقیقات، به یافته های قابل اعتمادتری دست می یابیم


مدرس: دکتر رسول عابدان زاده
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

زمان: شنبه 10 آذرماه 1397ساعت 12الی 14

مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش

نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری
*هزینه ثبت نام مبلغ 50 هزار تومان می باشد*

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 داخلی 5012