نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی الکترونیکی فارسی و لاتین (گروه های مهندسی و علوم پایه)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی الکترونیکی فارسی و لاتین (گروه های مهندسی و علوم پایه)


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی الکترونیکی فارسی و لاتین (گروه های مهندسی و علوم پایه)

(ویژه دانشجویان)
سرفصل‌ها:
جستجو در منابع الکترونیکی پایگاه‌های اطلاعاتی
اهداف:
آشنایی دانشجویان با شیوه جستجو و دریافت مقالات از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین