کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: کارگاه‌ آموزشی "سرقت علمی و راهبردهای اجتناب از بدرفتاری‌های علمی

کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: کارگاه‌ آموزشی "سرقت علمی و راهبردهای اجتناب از بدرفتاری‌های علمی


کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: کارگاه‌ آموزشی "سرقت علمی و راهبردهای اجتناب از بدرفتاری‌های علمی

 
مدرسان: دکتر رضا خجسته مهر، دکتر عظیمه تکریمی
زمان: چهارشنبه 7 اسفندماه 98 ساعت 14الی 18
مکان: سازمان مرکزی؛ سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه
نحوه ثبت نام:  ثبت اطلاعات در سامانه نام نویسی داوطلبان شرکت در کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
لازم به ذکر است جهت شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی صادر می شود.