کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی

کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی


کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: آشنایی با نرم افزار پژوهیار و مدیریت رفرنس دهی علمی

(ویژه اعضاء هیأت علمی)

مدرس:دکتر رسول عابدان زاده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی


 

زمان: یکشنبه 17 آذر‌ماه98 ساعت 12 الی 14

مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش
 

نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012 و 5000

* هزینه ثبت نام در کارگاه 50 هزار تومان می باشد*