کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نحوه جستجو و دسترسی منابع مورد نیاز ازطریق طرح امین و طرح غدیر"

کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نحوه جستجو و دسترسی منابع مورد نیاز ازطریق طرح امین و طرح غدیر"


کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار می کند: "آشنایی با نحوه جستجو و دسترسی منابع مورد نیاز ازطریق طرح امین و طرح غدیر"

(ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 

مدرس: خانم ندا حمدپور کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی
 

زمان: ‌سه‌شنبه‌ 5 آذرماه98 ساعت 12 الی 14

مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش آموزش و اطلاع رسانی
 

نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012