کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار میکند: کارگاه‌ آموزشی آماده سازی کتب و نشریات

کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار میکند: کارگاه‌ آموزشی آماده سازی کتب و نشریات


کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد برگزار میکند: کارگاه‌ آموزشی آماده سازی کتب و نشریات

سرفصل‌ها:

  1. روش‌ها و ابزار نمایه‌سازی، ابزارهای سازماندهی دانش
  2. اخلاق نشر و نگارش (عضویت در کمیته های مرتبط)
  3.  نکاتی پیرامون سرقت علمی و نحوه پیگیری و مقابله با آن
  4. راهکارهای افزایش تعداد بازدید مقالات مجلات