نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و چهارمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود

چهل و چهارمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود


چهل و چهارمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود

 

 

 

 

خلاصه کتاب:

شما با فردی جذاب فریبنده و دوست داشتنی ملاقات می کنید و در همان برخورد نخست سخت شیفته و عاشق او می شوید. آنگاه پس از مدتی متوجه عادات و رفتار غیر معمول او می گردید و در نهایت مشکلات شدید شخصیتی او خود را به نمایش می گذارد. کتاب عشق ویرانگر به شما کمک خواهد کرد که از وقوع چنین مصیبتی در زندگی خود جلوگیری کنید و یا اگر اکنون درگیر چنین رابطه ای هستید برخورد موثری با آن داشته باشید. شما از این کتاب به راهبردهایی برای تشخیص فرد دارای اختلال شخصیت و اجتناب از رابطه با او دست خواهید یافت. تصمیمات کارآمدی خواهید گرفت و رابطه عشقی سالمی را تجربه خواهید کرد. برای تجربه یک رابطه عاشقانه و سالم از همین کتاب شروع کنید