نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشنهاد ارائه کارگاه ها

پیشنهاد ارائه کارگاه ها


متقاضیان می توانند پیشنهاد برگزاری کارگاه  در کتابخانه مرکزی را از طریق مراجعه حضوری و تلفنی ارائه دهند:

تلفن های تماس جهت ارائه پیشنهاد کارگاه : مستقیم: ۳۳۳۶۰۲۴۴ – داخلی ۵۰۱۲

 

و جهت ارائه پیشنهاد به صورت حضوری به کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش آموزش مراجعه نمایید.