نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

نمای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز افتخار دارد که  نقش مهمی در تأمین نیازهای اطلاعاتی، یادگیری، تدریس و پژوهش در دانشگاه دارد و با ارائه مشاوره های پژوهشی از طریق خدماتی مانند "از کتابدار بپرس" و "میز مشاور" به دانشجویان، اعضاء هیات علمی، پژوهشگران و...  کمک شایانی به امر تحقیق و پژوهش و اهداف دانشگاه می نماید. 

 

 

این کتابخانه دارای پنج طبقه و شامل نه بخش تحت عناوین ثبت و سفارشات، فهرست‌نویسی و سازماندهی، امانت، تحویل مدرک، آموزش، فناوری اطلاعات، مرجع، اسناد و مدارک، پایان نامه ها و نشریات است. این کتابخانه با استفاده از مجموعه‌های غنی ایران‌شناسی، خوزستان شناسی، کتب هنری و همچنین دارا بودن سیستم‌های اطلاع رسانی و بانک‌های اطلاعاتی تمام متن و عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته به عنوان یک مرکز اطلاعاتی استانی و بلکه ملی قابلیت پاسخ‌دهی به نیازهای پژوهشی اکثر محققین، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی درسطح استان و منطقه را دارا می‌باشد.