نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصراله امامی: استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۸

نصراله امامی: استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۸


نصراله امامی: استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۸

 

 

 

 

 

 

                       

               

نصراله امامی

استاد نمونه کشور در سال ۱۳۷۸

               

رشته و گرایش

زبان و ادبیات فارسی

               

محل تولد

خرمشهر

               

تاریخ تولد

۱۳۲۸

               

دانشکده

ادبیات و علوم انسانی

               

مرتبه علمی

استاد

               

پست الکترونیکی

nasemami@yahoo.com

               

زندگینامه و شرح سوابق علمی و اجرایی         

دانلود فایل