نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندس عبدالخالق قدوسی

مهندس عبدالخالق قدوسی


مهندس عبدالخالق قدوسی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

 دانشکده علوم

 

 برای دانلود خاطرات دوران خدمت در دانشگاه از مهندس عبدالخالق قدوسی اینجا کلیک نمایید.