نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش آموزش

معرفی بخش آموزش


بخش  آموزش کتابخانه مرکزی همزمان با افتتاح ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در سال ۱۳۷۸ در طبقه اول ایجاد گردید. هدف این بخش برگزاری، انجام هماهنگی، ارزشیابی و نیازسنجی کارگاه های آموزشی برای اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه است.
بخش آموزش با دارا بودن ۱۵ رایانه درسایت، امکان جستجو و دانلود مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین موجود را برای کاربران دانشگاه فراهم کرده است و زیر نظر یک نیروی متخصص و باتجربه اداره می‌شود. این بخش همچنین با راهنمایی و آموزش کاربران در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در رشته های مختلف علمی خدمات شایان توجهی به کاربران دانشگاه ارائه می‌دهد.

فعالیت ها

۱) آموزش و راهنمایی کاربران در نحوه استفاده و بازیابی از پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین  و جستجو در اینترنت

۲) نظارت بر سیستم‌های بخش اطلاع رسانی وگزارش وجود نقص فنی سخت افزاری یا نرم افزاری در آن‌ها

۳) بررسی مداوم اینترنت جهت اطمینان از اتصال و در صورت قطع بودن، پیگیری رفع مشکل آن

۴) راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنان

۵) نظارت بر امور بخش اطلاع رسانی

۶) هدایت دانشجویان و کاربران در یافتن منابع و اطلاعات مورد نیاز آنان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان

۷) هماهنگی و نامه نگاری جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۸) تماس تلفنی با معاونین پژوهشی و مدیرگروه‌های دانشکده‌ها جهت هماهنگی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۹) جلسه با اساتید گروه‌ها جهت تأیید موضوع‌ها و عناوین کارگاه‌های آموزشی

۱۰)   برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان و کتابداران

۱۱)  تهیه و تدوین فرم‌های نظرسنجی کارگاه‌های آموزشی

۱۲) ارزیابی کارگاه‌های آموزشی

۱۳) تهیه و تدوین جدول زمان‌بندی شده جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۱۴) ارائه اطلاعات کارگاه‌های آموزشی به بخش اطلاع رسانی جهت قرار دادن اطلاعات بر روی کانال و پورتال کتابخانه مرکزی

۱۵) ارائه اطلاعات کارگاه‌های آموزشی به دبیرخانه جهت ارسال به معاونت پژوهشی و تأیید آن‌ها

۱۶)  صدور گواهی‌های تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی

 

همکاران

           نام و نام خانوادگی       

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

ملک رضوان واعظی

    کارشناس ارشد و مسئول بخش   

   ۰۶۱-۳۳۳۳۰۰۱۰-۱۹   
داخلی ۵۰۱۲

Vaezi.r@scu.ac.ir