نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد محمودیان شوشتری

محمد محمودیان شوشتری


محمد محمودیان شوشتری

 
                                   

 

 

 

 

 

                   

محمد محمودیان شوشتری

استاد نمونه کشور در سال ۱۳۸۰

                                                       

رشته و گرایش

هیدرولیک آبهای زیرزمینی

                                                       

محل تولد

شوشتر

                                                       

تاریخ تولد

۱۳۱۹

                                                       

دانشکده

مهندسی

                                                       

مرتبه علمی

استاد بازنشسته

                                                       

پست الکترونیکی

mohammad_mahmoodianshi@yahoo.com

                                                       

زندگینامه و شرح سوابق علمی و اجرایی