لیست پایان نامه های گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1372 الی 1396 (کلیه گرایشها) برای استفاده در پرتال کتابخانه قرار گرفت

لیست پایان نامه های گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1372 الی 1396 (کلیه گرایشها) برای استفاده در پرتال کتابخانه قرار گرفت


لیست پایان نامه های گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1372 الی 1396 (کلیه گرایشها) برای استفاده در پرتال کتابخانه قرار گرفت

لیست پایان نامه های دانشگاه شهید چمران اهواز (سری چهارم)
 پایان نامه های  گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید چمران اهواز  دفاع شده در سالهای1372 الی 1396(کلیه گرایشها)
جهت مشاهده فایل زیر را دانلود نموده و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://lib.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=16038&Site=lib.scu.ac&Lang=fa-IR

نکته: فایل تمام متن پایان نامه های سال 1389 تا کنون در  نرم افزار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به آدرس elib.scu.ac.ir بارگذاری شده است.
سؤالات، نظرات و پیشنهادات از طریق لینک زیر دریافت خواهد شد.

http://lib.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=18064&Site=lib.scu.ac&Lang=fa-IR

با ما همراه باشید:
@