نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی عضویت طرح غدیر

قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی عضویت طرح غدیر


قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی عضویت طرح غدیر

 
به اطلاع آن دسته از اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فرآیند عضویت خود را در سامانه غدیر انجام داده و ایمیل تکمیل عضویت خود را تا تاریخ1397/09/03از ایران داک دریافت کرده اند می رساند جهت تحویل کارتهای طرح غدیر به خانم حمدپور نماینده طرح غدیر دانشگاه واقع در طبقه اول، ضلع شرقی، بخش تامین مدرک کتابخانه مرکزی و مرکزی اسناد مراجعه 
فرمایند.
ضمنا متقاضیانی که پیغامهای عدم تایید فرآیند ثبت نام را دریافت کردند تا تاریخ 1397/10/30، جهت تصحیح به لینک دریافتی مراجعه کرده و اصلاحات را انجام دهند.